bảng giá xe vinfast

Vinfast President
4.600.000.000 đ
3.800.000.000 đ
VinFast Lux SA2.0
1.552.090.000đ
1.026.165.000 ₫
VinFast Lux A2.0
1.115.120.000 đ
881.695.000 đ
VinFast Fadil
425.000.000 ₫
382.500.000 ₫
Chính sách bán hàng Tháng 8/2021